Per poder escriure missatges heu d'estar registrats com a usuaris.


Àrea pels associats a l'ADS Boví Menorca.


Rebi mensualment la información de l'ADS Boví Menorca.


Recomana aquest web.

ads boví de Menorca

serveis veterinarisEls serveis veterinaris de l'ADS estan formats per un equip de tres veterinaris membres del Col.legi oficial de veterinaris de Balears, així com de la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España (ANEMBE).

Les funcions que desenvolupan son molt diverses i comprenen des de tasques de gestió de l'ADS fins a feines de camp.

Les feines de gestió comprenen: Negociació amb els diferents laboratoris per a la millora de preus i serveis, redacció de memòries, redacció i gestió d'estudis i campanyes, supervisió dels aspectes comptables i fiscals derivats de les campanyes sanitàries i funcionament de l'ADS, cerca de convenis amb institucions i empreses privades per a desenvolupar noves campanyes, propostes a administracions públiques per a la cerca de solucions a diferents problemes com, per ejemple, convalidacions de software o propostes en gestió de residus, organització i solució conjunta amb els veterinaris de 'camp'de les consultes generades pèls socis respecte a problemes sanitaris, de maneig i de millores qualitatives i quantitatives de les produccions, etc.

Les feines de camp comprenen: Realització de la campanya de sanejament ramader oficial, supervisió de llibres d'explotació, recollida de mostres de les diverses campanyes i estudis, recollida d'informació per a problemes específics d'explotacions, assessorament d'instal·lacions, pautes de maneig, solucions de problemes clínics que afecten a un conjunt d'animals de la cabanya de l'explotació, col.laboració en el 'Pla Nacional de Control de la Llengua Blava', etc.

El nostre equip el formen:

Antoni Nicolàs Gràcia. Col. 570 (Gestió: 80%. Camp 20%)

Marian Huguet Sintes. Col. 569 (Gestió: 20%. Camp 80%)

Joan Vinent Sintes. Col. 572 (Gestió: 20%. Camp 80%)


disseny gràfic i web.
  Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca