Per poder escriure missatges heu d'estar registrats com a usuaris.


Àrea pels associats a l'ADS Boví Menorca.


Rebi mensualment la información de l'ADS Boví Menorca.


Recomana aquest web.


ads boví de Menorca
CAMPANYES DE GESTIO DE RESIDUS ZOOSANITARIS I DE FERRALLA


La present informació descriu resumidament el conjunt d’actuacions realitzades que han permès crear i consolidar una xarxa per a la correcta gestió, evacuació i destrucció dels residus perillosos generats a les explotacions ramaderes integrades dins l’Agrupació de Defensa Sanitària i dotar de la suficient estructura per a la gestió de residus perillosos d’altres explotacions no integrades i altres entitats generadores de residus perillosos, així com, procedir a l’eliminació de més de 116 tones de ferralla acumulada en les explotacions agràries de Menorca derivades de les pràctiques agrícoles i ramaderes.

Gràcies a l’ajut del Programa Leader + Illa de Menorca i de la Conselleria de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, cada explotació ramadera associada, a dia d’avui, posseeix el seu contracte legalitzat en gestió de residus perillosos a més de disposar del seu contenidor homologat per al emmagatzematge dels mateixos. La logística creada a través de l’ADS i les Cooperatives Agrícoles de Menorca permeten un correcte transport i destrucció dels residus en base a les normatives i autoritzacions establertes per l’autoritat competent en aquesta matèria com es descriu en la memòria. 

Gràcies al Consorci de Residus Urbans s’ha pogut gestionar la campanya de recollida de ferralla en més de 70 explotacions agrícoles i ramaderes de Menorca.

Si desitges tota la informació de la campanya de gestió de Residus Zoosanitaris i la campanya de recollida de ferralla a les explotacions de Menorca pots clickar a:

1- Memòria final Gestió de Residus Zoosanitaris i Campanya de Recollida de ferralla.
 
2- Annex I. Diagrama de gestió.

3- Annex II. Fotos Residus Zoosanitaris

4- Annex II. Fotos Campanya ferralla.


 

Més novetats      1  2  3  
 

disseny gràfic i web.
  Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca