Per poder escriure missatges heu d'estar registrats com a usuaris.


Àrea pels associats a l'ADS Boví Menorca.


Rebi mensualment la información de l'ADS Boví Menorca.


Recomana aquest web.

L'ADS consta en l'actualitat de 2 oficines integrades a les Cooperatives agrícoles de Sant Martí al terme municipal d'Es Mercadal i a Sant Guillm i Santa Escolàstica al terme municipal de Ciutadella. D'aquesta manera es facilita als socis la gestió de les campanyes, estudis i actuacions diverses que desenvolupa l'ADS.

Les tasques administratives i comptables en ambdues oficines són dutes a terme per els nostres serveis veterinaris en col·laboració amb una gestoria comptable i fiscal, essent els horaris d'atenció:


Oficina de Ciutadella

C/ Dels sabaters, s/n.
07760 ' Ciutadella.
Tel/Fax: 971.48.44.54

Horari: Dimarts de 9:00 h a 14:00 h.


Oficina d'Es Mercadal

Polígon Industrial de Llinaritx, 7.
07740 ' Es Mercadal.
Tel/Fax: 971.15.43.57

Horari: Dijous de 9:00 h. a 14:00 h.

Per a consultes sobre temes administratius podéu contactar en: info@adsmenorca.org


disseny gràfic i web.
  Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca