Per poder escriure missatges heu d'estar registrats com a usuaris.


Àrea pels associats a l'ADS Boví Menorca.


Rebi mensualment la información de l'ADS Boví Menorca.


Recomana aquest web.

Servei de receptació
 

Autor:ADS Boví Menorca
01 febrer 2005
2029
 

Els serveis veterinaris de l'ADS en compliment de la llei del medicament ha posat en marxa un mecanisme de receptació mitjançant el qual qualsevol soci a qui se li dispensa un medicament, automàticament, se li prescriu una recepta que l'empara.

Tot i que aquest servei de receptació no es va poder posar en marxa a principis de gener de 2004 per raons tècniques, a hores d'ara, s'ha procedit a la receptació amb caràcter retroactiu de tots els medicaments dispensats anteriorment a aquest servei. D'aquesta manera tots els socis de l'ADS i davant una inspecció poden justificar i avalar la possessió, si escau, de medicaments dins de la seva farmaciola.

En aquests moments els serveis veterinaris han elaborat més de 300 receptes relacionades amb els productes emprats per a les campanyes. Òbviament, tal i com ja hem comentat anteriorment, el fet de poder convalidar un programa informàtic dissenyat per a la receptació i al mateix temps per a la confecció dels llibres del medicament afavoriria i reduiria les tasques administratives que generen el compliment de la llei.

En aquests moments ens mantenim a l'espera de la convalidació d'aquest software per part de les autoritats competents. Esperem que algún dia pugui autoritzar-se també la signatura digital......


 

Més novetats      1  2  3  
 

disseny gràfic i web.
  Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca