Per poder escriure missatges heu d'estar registrats com a usuaris.


Àrea pels associats a l'ADS Boví Menorca.


Rebi mensualment la información de l'ADS Boví Menorca.


Recomana aquest web.


ads boví de Menorca
Estudi d'IBR


Estudi de la prevalença del Virus de la Rinotraqueitis Bovina (IBR)

Donada la importància que te el virus de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina en quant a problemes reproductius es refereix i donada la escassa investigació que s'ha realitzat a Menorca fins al moment, els serveis veterinaris de l'ADS han aconseguit mitjançant la col·laboració dels laboratoris Merial la realització d'un estudi preliminar per a determinar la prevalença d'aquest virus en la cabanya bovina menorquina.

L'estudi en sí es basa en la recollida de mostres de sang sencera del 10% d'animals bovins presents en l'explotació. El nombre de finques on s'ha realitzat aquest estudi es de 20 (suposant un 10 % de les finques associades). La tècnica escollida per a la detecció d'animals positius és l'ELISA, prova excel·lent per a la determinació d'anticossos enfront al virus de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina.

Les característiques que hem exigit en  aquest estudi per a les finques col·laboradores son:

* Finques que no han vacunat d'IBR en els últims anys (preferiblement mai)
* Distribució geogràfica adequada.
* Finques amb patologies reproductives (avortaments, repeticions, infertilitats, etc.)
* Predisposició del ramader a col·laborar en l'estudi.

Les mostres de sang un cop extretes es van preparar i enviar al laboratori Analítica Veterinària  de Mungía per a la seva anàlisi.

Tot i que a hores d'ara ja tenim els resultats de les analítiques estarem en disposició de publicar-los el proper mes de març englobats en una memòria específica amb totes les dades relacionades, així com, les corresponents conclusions i mesures a adoptar.


 


 

Més novetats      1  2  3  
 

disseny gràfic i web.
  Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca