Per poder escriure missatges heu d'estar registrats com a usuaris.


Àrea pels associats a l'ADS Boví Menorca.


Rebi mensualment la información de l'ADS Boví Menorca.


Recomana aquest web.

Absolut desacord de l'ADS Boví Menorca en la composició de la Mesa sectorial del Sector Lacti Boví.
 

Autor:ADS Boví de Menorca
08 abril 2005
2248
 

L'ADS Boví Menorca, membre de ple dret en el Consell Agrari Insular i com a associació reconeguda a nivell europeu i nacional, manifesta el seu absolut desacord amb la Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 21 de març de 2005, per la qual es crea la Mesa Sectorial del Sector Lacti Boví.

El passat 6 d'abril, el Consell Agrari Insular en sessió ordinària, va acordar unànimement manifestar:

1- El seu desacord amb la composició de l'esmentada Mesa.

2- El seu malestar en constatar que cap de les consideracions elevades al Consell Agrari Interinsular per part dels representants menorquins, relatives a la composició de la Mesa, no hagin estat tingudes en compte.

En conseqüència es comunica la decisió de no participar en la convocatòria de l'esmentada Mesa, alhora que es reclama a la Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca del Govern Balear que reconsideri la decisió presa en relació a la seva composició.

Jordi Pons Marquès

President de l'ADS Boví Menorca


 

Més novetats      1  2  3  
 

disseny gràfic i web.
  Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca