Per poder escriure missatges heu d'estar registrats com a usuaris.


Àrea pels associats a l'ADS Boví Menorca.


Rebi mensualment la información de l'ADS Boví Menorca.


Recomana aquest web.

ads boví de Menorca

presentacióLa Associació de Defensa Sanitària (ADS) Boví Menorca és una associació sense ànim de lucre fundada a finals de l'any 2002 per un conjunt de ramaders, cooperatives agràries i l'administració local, motivats per la preocupació en el benestar i la sanitat animal, les produccions i la millora de la qualitat.

L'ADS consta actualment d'una junta de govern de 8 membres, 190 finques de vacu, un equip de 3 veterinaris i uns serveis administratius compost per una secretaria.

Els objectius primordials de la nostra associació radiquen en la realització d'un programa sanitari a través de campanyes específiques per a la prevenció de malalties en el bestiar. D'aquesta manera, actuant en la prevenció de malalties, podem millorar tant el benestar animal com el rendiment productiu i la qualitat dels productes.

Les ADS estan regulades per una legislació específica, tant a nivell nacional com autonòmica, que determinen ajudes econòmiques específiques i dóna opció a realitzar programes d´erradicació i control de les enfermetats segons la problemàtica concreta de cada territori.

La correcta realització d'un programa sanitari sense cap dubte ens beneficia a tots , donat que, des de el nostre punt de vista, mantenint en bones condicions sanitàries al nostre bestiar podem col·laborar activament no només en la bona imatge de Menorca sinó que, a més, podem participar impulsant la bona qualitat dels nostres productes.

disseny gràfic i web.
  Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca