Per poder escriure missatges heu d'estar registrats com a usuaris.


Àrea pels associats a l'ADS Boví Menorca.


Rebi mensualment la información de l'ADS Boví Menorca.


Recomana aquest web.
Campanya de control de la diarrea del vadell lactant

desembre 2004
  
1103

ads boví de Menorca

Tot i que aquesta campanya hauria de considerar-se fora del programa sanitari donat que la seva financiació no ha pogut realitzar-se amb la subvenció destinada a l'acompliment del programa, la seva importancia ens obliga a considerarla com a part d'aquest.

S'ens fa necessari recordar el gran impacte econòmic que suposa la més mínima incidència de diarrea en una explotació i, si observem les enquestes realitzades a l'any 2003 on s'evidencia que el 49% de les explotacions pateix diarrees en vedells lactant.

Per una banda i gràcies al grup Tolsa hem pogut subministrar als ramaders argiles com a agent preventiu i terapèutic. En aquests moments estem procedint a valorar els resultats d'aquest producte com a preventiu en les diarrees del vedell, els resultats dels quals, es presentaran conjuntament amb el segon i tercer estudi que comentarem a continuació.

Gràcies també a la col·laboració dels laboratoris Schering-Plough hem pogut proporcionar als nostres ramaders 300 dosis vacunals enfront els agents: Rotavirus, Coronavirus i algunes soques de Escherichia Coli, agents implicats en molts casos en la diarrea del vedell lactant. Amb l'elaboració del tercer estudi consistent en l'anàlisi de mostres de diarrees de vedells obtindrem una bona d'informació per a valorar els agents etiològics implicats en la diarrea del vedell lactant a Menorca.

Tan aviat obtinguem els resultats d'aquests tres estudis elaborats de forma simultània, aquests seran publicats en el nostre web juntament amb les valoracions, conclusions tècniques i mesures correctores a adoptar per a les properes campanyes.


 

 
   
   
 
disseny gràfic i web.
  Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca