La Associació de Defensa Sanitària (ADS) Boví Menorca és una associació sense ànim de lucre fundada a finals de l'any 2002 per un conjunt de ramaders, cooperatives agràries i l'administració local, motivats per la preocupació en el benestar i la sanitat animal, les produccions i la millora de la qualitat.

La Asociación de Defensa Sanitaria (ADS) Boví Menorca es una asociación sin ánimo de lucro fundada a finales del año 2002 por un grupo de ganaderos, cooperativas agrarias y la administración local, motivados por la preocupación en el bienestar y la sanidad animal, las producciones y la mejora de la calidad.


diseño gráfico y web.  
Web subvencionada per el Programa Leader+ Menorca